กทม. เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 2 แล้ว

กศจ.กทม. อนุมัติบรรจุครูผู้ช่วย โดยใช้บัญชีของ สพม.2 และบัญชี กศจ.กทม. 530 อัตรา
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
จากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี 2558 จำนวน 9 วิชาเอก จำนวน 103 อัตรา ดังนี้ (1)สังคมศึกษา 50 อัตรา ลำดับที่ 125-174 (2)ศิลปศึกษา 10 อัตรา ลำดับที่ 21-30 
Advertisement


(3)นาฏศิลป์ 6 อัตรา ลำดับที่ 25-30 (4)ดนตรีไทย 6 อัตรา ลำดับที่ 10-15 (5) คอมพิวเตอร์ 12 อัตรา ลำดับที่ 27-38 (6)เกษตรกรรม 6 อัตรา ลำดับที่ 13-18 (7)คหกรรม 6 อัตรา ลำดับที่ 17-22 (8) บรรณารักษ์ 3 อัตรา ลำดับที่ 20 (หมดบัญชี) (9)การเงิน/บัญชี 4 อัตรา ลำดับที่ 42-45 โดยเรียกรายงานตัว ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สำหรับ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ขึ้นบัญชีของ กศจ.กรุงเทพมหานคร จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 วิชาเอก 427 อัตรา ดังนี้ (1)ภาษาไทย 124 อัตรา ลำดับที่ 70-134 (2)คณิตศาสตร์ 101 อัตรา ลำดับที่ 44-144 (3)ภาษาอังกฤษ 122 อัตรา ลำดับที่ 57-158 (4)ภาษาฝรั่งเศส 5 อัตรา ลำดับที่ 4-7 (5)ฟิสิกส์33 อัตรา ลำดับที่ 21-37 (6)ชีววิทยา 30 อัตรา ลำดับที่ 8-37 (7)การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา ลำดับที่ 3-6 

Advertisement

(8)โสตทัศนศึกษา 8 อัตรา ลำดับที่ 6-13 โดยเรียกรายงานตัวในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมพญาไท 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
.............................................................
(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/)

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.