แนวข้อสอบบรรจุ 2559 ลองทำข้อสอบวันละ 5 ข้อ ได้กี่คะแนน 7/08/2559

กติกาคือห้ามดูเฉลยด้านล่างสุดก่อนนะ และ เตรียมปากกาไว้ให้พร้อม 
>>แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ติวสอบครูผู้ช่วย Update 2559<<
Advertisement


ข้อสอบวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน และ จรรยาบรรวิชาชีพครู
1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู? 
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ 
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ 
ง. ถูกทุกข้อ

2. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด? 
ก. 18 ปีบริบูรณ์ 
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
ค. 20 ปีบริบูรณ์ 
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์Advertisement

3. All for Education หมายถึงข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ง.  การพัฒนาสาระและหลักสูตรการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.  Education for All หมายถึงข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ง.  การพัฒนาสาระและหลักสูตรการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5. คนพิการมีกี่ประเภท
ก. 5
ข. 7
ค. 8
ง. 9

แหะแฮ่ม ทำเสร็จแล้วก็สามารถดูเฉลยที่อยู่ด้านล่าง เลื่อนลงไปเลย

Advertisement

1. ตอบ ข จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามนิยาม ตอบว่า แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ คำว่าต้องเป็น keyword นะจ้า
2. ตอบ  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ตอบ ข All ในที่นี้หมายถึง สังคม for Education หมายถึงเกี่ยวกับการศึกษา รวมๆกันหมายถึง สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ตอบ ก Education หมายถึง การศึกษา For All หมายถึงสำหรับประชาชน รวมๆกันหมายถึง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
**ข้อสามกับสี่ถ้าใครยังสงสัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนะนะ https://www.gotoknow.org/posts/31306
5. ตอบ 9 ประเภทนะจ๊ะ
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.