ลองทำข้อสอบวันละ 5 ข้อ ดูซิจะได้กี่คะแนน 5/08/2559

กติกาคือห้ามดูเฉลยด้านล่างสุดก่อนนะ และ เตรียมปากกาไว้ให้พร้อม 
>>แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ติวสอบครูผู้ช่วย Update 2559<<
Advertisement


ข้อสอบวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1. GNP หมายถึงอะไร
ก. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ                  
ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชนไทย              
ง. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไทย      

2. ข้อใดไม่เป็นแม่น้ำ 5 สาย
ก. ครม.              
ข. ส.ว.
ค. สปช.          
ง. สนช

Advertisement

3. วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใน ASEAN มีกี่วิชาชีพ
ก. 6
ข. 7
ค. 8
ง.  9

4. วิชาชีพใดไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ใน ASEAN
ก. แพทย์
ข. วิศวกรรม
ค. บัญชี
ง. เภสัชกรรม

5. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ใช้หลักตามพระราชดำริในข้อใด
ก. เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา
ข. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ค. เข้าถึง เข้าใจ สามจังหวัด
ง. เข้าใจ เข้าถึง สามจังหวัด

แหะแฮ่ม ทำเสร็จแล้วก็สามารถดูเฉลยที่อยู่ด้านล่าง เลื่อนลงไปเลย

Advertisement

1. ตอบ ก GNP ย่อมาจาก Gross National Product แปลจากภาษาอังกฤษตรงๆตัวได้เลย แปลว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
2. ตอบ ข แม่น้ำห้าสายประกอบด้วย สนช. สปช. ครม.คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ คสช
3. ตอบ ค วิศวกรรม//การสำรวจ//สถาปัตยกรรม//แพทย์//ทันตแพทย์//พยาบาล//บัญชี//การบริการและการท่องเที่ยว
4. ตอบ ง วิศวกรรม//การสำรวจ//สถาปัตยกรรม//แพทย์//ทันตแพทย์//พยาบาล//บัญชี//การบริการ/การท่องเที่ยว// แต่ไม่รวม เภสัชกรรม น้า
5. ตอบ ข เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.