แนวข้อสอบบรรจุ 2559 ลองทำข้อสอบวันละ 5 ข้อ ได้กี่คะแนน 8/08/2559

กติกาคือห้ามดูเฉลยด้านล่างสุดก่อนนะ และ เตรียมปากกาไว้ให้พร้อม 
>>แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ติวสอบครูผู้ช่วย Update 2559<<
Advertisement


ข้อสอบวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าอะไร
ก. ครุสภา
ข. คุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2. รูปแบบการจัดการศึกษามีกี่แบบ
ก. 1
ข. 2
ค. 3 
ง. 4Advertisement

3. การศึกษาในระบบ คือ ข้อใด
ก. Formal Education
ข. Unformal Education
ค. Informal Education
ง.  Inside Education

4. การศึกษานอกระบบ คือ ข้อใด
ก. Formal Education
ข. Non-Formal Education
ค. Non-Informal Education
ง. Outside Education

5. การศึกษาในระบบ/นอกระบบแบ่งเป็นกี่ระดับ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

แหะแฮ่ม ทำเสร็จแล้วก็สามารถดูเฉลยที่อยู่ด้านล่าง เลื่อนลงไปเลย

Advertisement

1. ตอบ ข  คุรุสภา ไม่ใช่ ครุสภา ระวังโดนหลอกนะ
2. ตอบ  3 ระบบคือ ใน นอก อัธ (ในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย)
3. ตอบ ก การศึกษาในระบบ คือ Formal Education
4. ตอบ ข การศึกษานอกระบบ คือ Non-Formal Education (วิธีจำคือ Non = นอก)
5. ตอบ  2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.