แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาฯ 11 ข้อ

ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาฯ 11 ข้อ

     วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.บรรยาย "นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ" ในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศที่ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญที่ ศธ.กำลังดำเนินการในเวลานี้ และเรื่องที่จะดำเนินการต่อไป ตามนโยบายและเป้าหมาย Roadmap แผนงานที่สำคัญของกระทรวง 11 อย่าง ดังนี้ 

1. ภายใน 1 ปี : เด็กทุกคนต้องได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
Advertisement

2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
3. ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง 
ภายใน 5-10 ปี : จะทำให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน 2 ปี : ทำให้เด็กเรียนท่องจำ ในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน

Advertisement


5. ภายใน 5 ปี : จะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทย
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จทั้งหมด
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.moe.go.th/websm/2016/jul/287.html
เรียบเรียงโดย http://www.kruwaiteen.com


Advertisement

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.