สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกาศปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป : (กรณีประเมินซ้ำ) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 553 แห่ง


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกาศปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป : (กรณีประเมินซ้ำ) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 553 แห่ง  ดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ที่นี่
ที่มา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

Advertisement

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.