ควรอ่านก่อนไปสอบครู ! กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) หมายถึงอะไร

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคน 2558 ปีที่แล้วรัฐบาลได้เปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดรับสมัครสมาชิกคนแรกซึ่งสิทธิ์ของผู้สมัคร กอช. มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี
2. ไม่เคยเป็นสมาชิกกองทุนที่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้างหรือรัฐมาก่อน
3. ไม่อยู่ในระบบบำนาญ

     ตัวอย่างอาชีพที่สามารถสมัคร กอช. ได้เช่น อาชีพเกษตรกร อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป แม่บ้านหรือนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น เพื่อนๆครูวัยทีนที่ยังไม่เป็นคุณครูก็ยังสมัครได้นะ

     ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปประชนชาทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในกองทุนตามกฏหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้างหรือรัฐมาก่อน และไม่อยู่ในระบบบำนาญ ภาครัฐหรือเอกชนก็สามาถสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ โดยลงทะเบียนกับธนาคารรัฐ 3 ธนาคารดังนี้

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารกรุงไทย

หลักฐานเพื่อนำไปสมัคร กอช. นำแค่บัตรประชาชนไปเท่านั้น
     ระเบียบในการจ่ายเงินเข้ากองทุน
สมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน ขั้นต่ำ 50 บาท แต่ต้องไม่เกินปีละ 13,200 ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน
รัฐจะสมทบเงินให้ตามขั้นลำดับอายุ

1. อายุ 15-30 ปี รัฐจะสมทบ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท
2. อายุ 31-50 ปี รัฐจะสมทบ 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท
3. อายุ 50 ปีขึ้นไปรัฐจะสมทบ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

เพื่อนๆที่อ่านก็สามารถสมัครได้ถ้ามีสิทธิ์ตาม กอช. หรืออยากจะบอกพี่ๆน้องๆญาติๆให้ไปสมัครก็ได้น้า ^0^

ขอบคุณภาพจาก : http://pixabay.com/th
ขอบคุณบทความจาก : http://www.dailynews.co.th/economic/339608
เรียนเรียงโดย : http://www.kruwaiteen.com
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.