กำหนดการวันรายตัวเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา กทม.

กำหนดการวันรายตัวเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 14 กลุ่มวิชาทั้งหมด 296 ตำแหน่งสถานที่ - ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา
วันที่ - 13 - 14 มิถุนายน 2559


วันที่ 13 มิ.ย. 59 กลุ่มที่รายงานตัว คือ วิชาภาษาไทย 106 อัตรา / คอมพิวเตอร์ 9 อัตรา / การศึกษาพิเศษ 9 อัตรา / นาฏศิลป์ 13 อัตรา / แนะแนว 6 อัตรา / วัดผล 6 อัตรา

วันที่ 14 มิ.ย. 59 กลุ่มที่รายงานตัว คือ วิชาภาษาอังกฤษ 59 อัตรา / วิทยาศาสตร์ทั่วไป 33 อัตรา / เคมี 5 อัตรา / ฟิสิกส์ 8 อัตรา / ชีววิทยา 11 อัตรา / พลศึกษา 28 อัตรา / ดนตรีไทย 2 อัตรา / เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
http://www.bangkokeducation.in.th/new-details.php?id=2355 

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.