รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ? คุณครูอย่างเราๆก็มีสิทธิ์ได้

     รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่คุณครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างประโยชน์ให้แก่การศึกษา ซึ่งไม่ได้แจกแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะ ยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศด้วย รายชื่อประเทศทั้งหมด ก็คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และ ติมอร์ เลสเต โดยจะให้รางวัลละ 1 ประเทศ รวมทั้งหมด 11 รางวัล


รายละเอียดรางวัล ครั้งนี้ประเทศไทยมีรางวัล 4 รางวัลดังนี้
     1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
     2. รางวัลคุณากร
     3. รางวัลครูยิ่งคุณ
     4. รางวัลครูมิ่งขวัญศิษย์

     1. คุณครูที่มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รายละเอียดรางวัล คือ เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ จำนวน 1 รางวัล

     2. คุณครูที่มีคะแนนลำดับที่ 2 และ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” รายละเอียดรางวัล คือ เหรียญเงินรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

     3. คุณครูที่มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 17 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” รายละเอียดรางวัล คือ เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

     4. คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” รายละเอียดรางวัล คือ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.