สรุปเนื้อหาอาเซียน ! แบบเข้าใจง่ายๆ

     อาเซียนตัวย่อว่า ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) วันที่ก่อตั้งคือ 8 สิงหาคม 2510 มีสมาชิกแรกเริ่มแค่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย โดยรายชื่อผู้ก่อตั้งของประเทศไทยที่ควรรู้ก็คือ
พันเอก(พิเศษ)ถนัด คอมันตร์  

     ซึ่งภายหลังมีอีก 5 ประเทศมาเข้าร่วมด้วย ก็คือ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งทั้ง 10 ประเทศนี้เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหลืออยู่  1 ประเทศที่ยังไม่เข้าร่วม ประเทศนั้นก็คือ ติมอร์ เลสเต

     สัญลักษณ์อาเซียน คือ รวงข้าว 10 รวง (ข้อสอบมักจะหลอกช้อยส์เป็น รวงข้าว 10 ต้นบ้าง 10 มัดบ้าง อย่าจำผิดนะ) ความหมายของรวงข้าวคือ เป็นการแสดงว่าอาเซียนที่ปรปะกอบด้วย 10 ประเทศ ผูกพันกันด้วยมิตรภาพแล้วความสามัคคี

     สีประจำอาเซียน ประกอบด้วย สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีเหลือง
ความหมายของแต่ละสีมีดังนี้ สีแดงหมายถึง ความกล้าหาญ สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
 
    เพลงประจำอาเซียนชื่อว่า The ASEAN Way (ข้อสอบมักจะลวงว่า The ASEAN of Way หรือ The way of ASEAN)  ส่วนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ไหน คำตอบก็คือ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี เลขาธิการอาเซียนคือ นาย เล เลือง มินห์ เป็นชาวเวียดนาม ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2560  ส่วนตำแหน่งประธานอาเซียนมีนายราจิบ ราซะ นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

    ประชาคมอาเซียนและคำขวัญของอาเซียน
    ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา คือ 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
     คำขวัญของอาเซียน คือ ประชาชนของเรา ประชาคมของเราวิสัยทัศน์ของเรา (Our People, Our Community, Our Vision)

    ทั้งหมดข้างต้นแอดมินก็ได้สรุปให้ฟังเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบให้เพื่อนๆแล้วน้า ถ้าเพื่อนๆตั้งใจอ่านก็สามารถทำข้อสอบได้แน่นอน ครูวัยทีนขอเป็นกำลังใจให้จ้าา
      


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.