เข้ามาแชร์ความเห็นกัน ! เราเป็นครูบุคลิกประเภทไหนกันแน่นะ

     การเป็นคุณครูก็สามารถแยกได้ 3 แบบด้วยกัน มาดูกันว่าเราเป็นคุณครูแบบไหน แล้วแบบที่เราเป็นจะส่งเสริมประสบการณ์ด้านบวกต่อนักเรียนไหมน้า -0-     แบบแรก คุณครูที่สร้างบรรยากาศในห้องเรียนแบบประชาธิปไตย นักเรียนและคุณครูจะพร้อมรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็น ได้ทำงานร่วมกัน มีเหตุผล นักเรียนมีความสบายใจเมื่อได้อยู่ในห้องเรียน

     แบบที่สอง คุณครูที่สร้างบรรยากาศในห้องเรียนแบบเผด็จการ นักเรียนจะไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น คุณครูเป็นผู้ชี้นำทุกอย่างในการเรียน ห้องเรียนจะมีบรรยากาศแบบจริงจัง เกิดความเครียดในตัวนักเรียนและทำให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์

     แบบที่สาม คุณครูที่สร้างบรรยากาศแบบสบาย ทำให้ห้องเรียนน่าเบื่อหน่าย นักเรียนไม่มีจุดมุ่งหมาย คุณครูไม่มี Power พอในการคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อยได้

     ซึ่งจากทั้งสามประเภทที่กล่าวมา คุณครูแบบที่ 1 สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ แต่ครูแบบที่ 2 และ 3 ไม่สามารถส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

บรรยากาศแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
     คราวนี้เพื่อนๆครูวัยทีนอยากจะเป็นครูประเภทไหนกัน ทุกคนคงต้องตอบว่าคุณครูประเภทที่ 1 ใช่ม้ายย แต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราอาจเคยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นประเภทที่ 2 และ 3 สำหรับคนที่คิดว่า เรายังไม่เป็นครูประเภทที่ 1 เรามาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นครูที่ยึดหลักประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด และได้แสดงสิ่งที่คิดออกมาให้เราฟัง โดยสลับบทบาทผู้พูดและผู้ฟังกันบ้างในบางเวลาก็จะทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมแน่นอน
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.