สรุปข่าวและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559 ที่คนสอบครูต้องอ่าน

สรุปข่าวและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี 2016
- จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส
- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. - 10 ก.ค. ปี 59

ประเทศติมอร์-เลสเต
- ติมอร์จะขอเข้าอาเซียนเป็นสมาชิกชาติที่ 11
- การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจะเกิดขึ้นในปี 2560
- ปัจจัยการเข้าสู่อาเซียนที่ติมอร์ต้องคำนึงถึงได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 4. การแยกออกจากประเทศอินโดนีเซีย  5. ติมอร์-เลสเต หมายถึง ติมอร์ตะวันออก

โรนาอู (Ronau) มรสุมลูกแรกที่เข้าสู่ประเทศไทยในปี 59

- จุดเริ่มต้นอยู่ที่อ่าวเบงกอล ด้านตะวันออกของอินเดีย โดยพายุขึ้นมาทางฝั่งประเทศบังคลาเทศ ผ่านมายังพม่าและมาถึงไทยในที่สุด ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ค. ที่ผ่านมา

การแข่งขันโอลิมปิกประจำปี 2016
- จัดขึ้นที่เมือง Rio De Janeiro (ริโอ เด จาเนโร) และหัวเมืองใหญ่ในประเทศบราซิล
- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ส.ค. - 21 ส.ค. 59
- เป็นมหกรรมโอลิมปิคครั้งที่ 31
- ครั้งต่อไป ครั้งที่ 32 จัดขึ้นที่สวีปเอเชีย โดยประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพนั่นเอง

บริษัท ประชารัฐสามัคคี ประเทศไทย จำกัด
- เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ในด้านการเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยภาครัฐและเอกชนจะเข้ามาในการเข้าถึงผลผลิต จัดหาพื้นที่เพาะปลูก และไปจำหน่ายในโรงแรมซูเปอร์มาเก็ต เช่น จังหวัดภูเก็ตจะสร้างแบรนด์สัปปะรดภูเก็ต ฝั่งเอกชนจะช่วยการบริหารจัดการในระบบต่างๆ ด้านต้นทุนบัญชี และการบริหารความเสี่ยง โดย จัดตั้งให้ครบ 77 จังหวัดภายในปี 2559 นี้
- จังหวัดนำร่องมี 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต เพชรบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และ บุรีรัมย์

นายกไทยเยือนประเทศอินเดีย 16 มิ.ย - 18 มิ.ย. 59
- โดยได้รับคำเชิญจากนายกรัฐมนตีอินเดีย นเรนทร โมที
- วัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
- มีแผนโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดังนี้
     1. บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนาคาแลนด์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับธนาคาร Axis ของอินเดีย
     3. เยี่ยมชม Father of the Nations ของอินเดีย

กลุ่มประเทศ CLMVT
- ประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำภาครัฐด้าน/ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว มีกลุ่มประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่
C - Cambodia
L - Laos
M - Myanmar
V - Vietnam
T - Thailand

ข่าวข้างต้นทางครูวัยทีนก้ได้รวบรวมมาให้เพื่อทุกคนที่กำลังจะสอบครูไว้อ่านกันน้าา 
ขอบคุณข้อมูลจาก 
- Rong Phai
- http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/102750-102750
http://www.educatepark.com/
รวบรวบโดย http://www.kruwaiteen.com

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.