พล.อ.ดาว์พงษ์ ยืนยัน มหาลัยที่ทำผิดเกณฑ์ไม่สามารถขอใบอนุญาติได้

    พล.อ.ดาว์พงษ์ ยืนยัน มหาลัยที่ทำผิดเกณฑ์ไม่สามารถขอใบอนุญาติได้ ฝั่ง สกอ. กำลังตรวจสอบสถาบันที่ทำผิดกฏ ถ้าหากยังทำผิดกฏซ้ำอีก สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ
     วันที่ 7 มิถุนายน 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเผยความคืบหน้าหลังจากให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาด้านคุรุศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ทุกระดับตั้งแต่ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ซึ่งล่าสุด สกอ. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ มีแค่คุรุสภาเท่านั้นที่ส่งข้อมูลมาแล้ว พบ 10 มหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ได้แจ้ง เลขาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้หารือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ปลัดกระทรวงศึกษาฯ รองปลัดกระทรวงศึกษาฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาหารือกันในวันที่ 16 มิ.ย. นี้เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

     เลขา กกอ. ได้กล่าวว่า ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนระหว่างตรวจสอบว่าสถาบันอุดมศึกษาสถาบันใดบ้างที่เปิดสอนไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด แต่คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพัก ซึ่งตนได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเร็วที่สุด ซึ่งข้อมูลที่พบตอนนี้คือ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สกอ. ซึ่งเมื่อพบจะรีบดำเนินการให้ทางมหาวิทยาลัยที่ทำผิดตามเกณฑ์ได้ปิดดำเนินการ

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.