CAI หรือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกี่ประเภทกันเนี่ย ?

CAI หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือชื่อเต็มว่า Computer - Assisted Instruction เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ในอีกรูปแบบโดยใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ เช่น นำเสนอข้อความ กราฟฟิค แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือ องค์ความรู้ต่างๆลักษณะของบทเรียน CAI
บทเรียน CAI นั้นมีที่มาอย่างไร ?  CAI มีที่มาจากการประยุกต์บทเรียนแบบโปรแกรมของ B. F. Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีโมเดล 2 รูปแบบ คือ
         รูปแบบที่ 1 CAI - แบบเชิงเส้น  เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนไปตามลำดับทีละหน่วย ไม่สามารถข้ามขั้นตอนนได้
         รูปแบบที่ 2 CAI - แบบไม่เชิงเส้น เป็นบทเรียนที่เชื่อมโยงไปหาบทเรียนอื่นได้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก่อน - หลังได้ตามใจชอบ

ประเภทของบทเรียน CAI แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
     บทเรียน CAI แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

ตัวอย่างแบบเรียน CAI ในวิชาคณิตศาสตร์

         1. แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามระดับความสามารถ มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบความรู้ของตนเอง และสามารถย้อนกลับมาทบทวนได้หากยังเข้าใจได้ไม่ดีพอ
         2. แบบเจรจา เป็นบทเรียนลักษณะพูดคุยโต้ตอบกัน บทเรียนแบบนี้จะเหมาะกับเด็กปฐมวัย
         3. แบบจำลองสถานการณ์ ใช้กับการเรียนที่เข้าถึงของจริงได้ยากสำหรับนักเรียน เช่น การฝึกขับเครื่องบิน
         4. เกมส์ เรียนรู้จากเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น เกมคณิตศาสตร์ เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
         5. การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสุ่มข้อมูลต่างๆมาให้คำนวณเช่น การเรียนวิชาสถิติ
         6. การค้นพบสิ่งใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแบบสุ่มแล้วให้นักเรียนนำมาเรียงเป็นคำศัพท์ใหม่ ๆ
         7. การทดสอบ เป็นการทดความรู้ของนักเรียนโดยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องทดสอบและประมวลผลให้เสร็จทันทีหลังจากนักเรียนทำข้อสอบเสร็จเพื่อวัดผล

     ดังนั้นคุณครูอย่างเราๆก็สามารถนำบทเรียน CAI ไปใช้กับนักเรียนได้นะ เพราะ สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและปัจจุบันนักเรียนก็สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าเมื่อก่อน

ขอบคุณภาพสวยๆจาก : http://pixabay.com

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.