ปังมาก ! ลูกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์ ด้วยหลักอริยสัจ 4

     ช่างน่ารักอะไรอย่างงี้ ภาพนี้เป็นภาพที่แชร์เป็นกระแสในโลกออนไลน์โดยนักศึกษาฝึกสอน ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นการตรวจงานเรื่องอริยสัจ 4 ของนักเรียนคนหนึ่ง โดยคำตอบของนักเรียนคนนี้ทั้งน่ารักทั้งน่าหยิกอย่างยิ่ง ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าหลักอริยสัจ 4 เป็นแนวปฏิบัติสู่หนทางของการดับทุกข์- ซึ่งปัญหาของทุกข์นี้คือ แม่พามาโรงเรียนสาย
- สาเหตุที่เป็นทุกข์หรือเรียกว่า สมุทัย คือ แม่เล่นโทรศัพท์
- การดับทุกข์หรือเรียกว่า นิโรธ คือ บอกแม่ดีๆ
- วิธีที่จะดับทุกข์หรือเรียกว่า มรรค คือ ทำตารางให้แม่เล่นโทรศัพท์ หรือ พาแม่ไปออกกำลังกาย
     สังเกตได้ว่าเด็กสมัยนี้สามารถนำสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์กับการเรียนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะ ถือเป็นการบูรณาการซึ่งตอบโจทย์แนวทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.