ครูเอกชนเฮ เงินเดือนขึ้นย้อนหลัง 4% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค.57

     พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษา เปิดผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู 4% โดยผลการเพิ่มเงินเดือนจะเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค 2557 ซึ่งการปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชนจะใช้งบเพียง 200 กว่าล้านบาทต่อปีเท่านั้น     โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กล่าวต่อไปว่า ทางที่ประชุมได้หารือปัญหาโรงเรียนเบิกเงินอุดหหนุนผิดพลาด ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หักเงินหรือเรียกคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี แต่หาก โรงเรียนไม่ชดเชยหรือชำระตามที่กำหนดภายใน 30 วัน ทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนครูจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จโดยเงื่อนไขคือ จำนวนเงินที่ชำระไม่เกิน 1 ล้านบาทให้ชำระงวดเดียวทั้งหมด ถ้าเกิน 1 ล้านบาทให้ชำระภายใน 1 ปี โดยฝั่งโรงเรียนต้องทำหนังสือรับสภาพนี้ด้วย นอกจากนี้ท่านยังเห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อโอนหนี้สินของอาชีวศึกษาไปอยู่ใต้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมกำหนดวันนัดประชุมเพื่อหารือปัญหาต่างๆ เพื่อปรับปรุงส่วนต่างๆที่ยังบกพร่องด้วย
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.