สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบคัดเลือกสอบทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบคัดเลือกสอบทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559     ประเภทของจำนวนทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น / เกาหลี / ฝรั่งเศส เยอรมัน / รัสเซีย / สเปน / เมียนมา / เขมร รวม 150 ทุน โดยแยกเป็น วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 50 ทุน / เกาหลี 36 ทุน / ฝรั่งเศส 15 ทุน / เยอรมัน 10 ทุน / รัสเซีย 4 ทุน / สเปน 10 ทุน / เมียนมาร์ 10 ทุน  /  และ เขมร 5 ทุน

     กรณีนี้สามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ ถ้าสามารถสอบคัดเลือกได้ ก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูได้เลย

โดยรายละเอียดแบบเต็มสามารถดูได้จาก :  http://academic.obec.go.th/web/doc/d/1882
และสามารถ Download ใบสมัครเป็นไฟล์ .rar ได้จาก : http://academic.obec.go.th/web/doc/d/1883

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.