ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


- ตำแหน่ง ช่างยนต์ 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา
- ตำแหน่ง การท่องเที่ยว 1 อัตรา
- ตำแหน่ง การโรงแรม 2 อัตรา

เงินเดือน - 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน - วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

คุณสมบัติเฉพาะ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม / การท่องเที่ยว และ การโรงแรม
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตการสอน

เวลารับสมัคร - ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2559
ในเวลาราชการภาคเช้า 8.30-12.00 น ภาคบ่าย 13.00-16.30 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/636004813623285146.pdf

ขอบคุณข่าวจาก : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรียบเรียงโดย : http://www.kruwaiteen.com
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.