รองปลัดศธ. กล่าว มหาวิทยาลัย 10 แห่งสอนผิดเกณฑ์ยืนยันไม่อนุญาติใบประกอบผู้บริหาร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุมัติใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2,500 คนเพราะทำผิดข้อบังคับที่เปิดสอนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดรับไว้แค่ 500 คน ทั้งนี้ไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แห่งเดียวที่กระทำความผิด

จากที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ คณะกรรมการคุรุสภา มีมติไม่อนุมัติใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารให้กำผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2,500 คนเนื่องจากทำผิดเกณฑ์เปิดสอนเกินกว่านวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกศา (สกอ.) 500 คนนอกจากนี้ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเลขาธิการคุรุสภานั้นได้กล่าวว่ายังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยประมาณ 10 แห่งที่เปิดสอนเกินจำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตซึ่งถ้าตรวจสอบหลักฐานพบว่าสอนเกินจำนวนที่อนุญาต คุรุสภาก็จะไม่ออกใบประกอบวิชาชีพให้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียนปัญหาการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านยืนยันจะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา


ขอบคุณข่าวจาก : ไทยรัฐ วันที่ 1 มิ.ย. 2559 
เรียบเรียงโดย : www.kruwaiteen.com


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.