แนวข้อสอบบรรจุ ! ขั้นกว่า,ขั้นสุด มันใช้ยังไงกันนี้

ขั้นกว่า - มี than ตามหลัง Adj./Adv. 
ขั้นสูงสุด - มี the นำหน้า Adj./Adv. 

🎯 ตัวอย่างการเปลี่ยนคำ 
⭐️ คำที่มี 1 พยางค์ 
- ขั้นกว่า เติม ‘er’ ขั้นสูงสุด เติม ‘est’
- เสียงสั้น ให้เพิ่มตัวสะกดก่อน
small - smaller - the smallest
big - bigger - the biggest 


⭐️ คำที่มี 2 พยางค์ ขึ้นไป
- ขั้นกว่าเติม ‘more’ ด้านหน้า
- ขั้นสูงสุดเติม ‘most’ สำหรับ
worried - more worried - the most worried
beautiful - more beautiful - the most beautiful

⭐️ ลงท้ายด้วย ‘y’ ให้เปลี่ยน ‘y’ เป็น ‘i’ แล้วเติม ‘er’ หรือ ‘est’ เช่น
happy - happier - the happiest
early - earlier - the earliest

⭐️ยกเว้นคำบางกลุ่ม ที่มีการเปลี่ยนเป็นคำอื่น เช่น
good - better - the best
bad - worse - the worst
little - less - the least
much / many - more - the most

3 ระดับของการเปรียบเทียบ
🎯 1. ขั้นเท่า (ใช้ as)
- the same + Noun + as
She registers the same course as I.
(เปลี่ยน I เป็น I do, หรือ me ก็ได้)

- as + Adj. / Adv. + as
My dress is three times as big as a your dress.
(three times เน้นว่า 3 เท่า)

🎯 2. ขั้นกว่า
The guitar is bigger than the violin.
= กีตาร์ใหญ่กว่าไวโอลิน
A horse can run much faster than a cow.
= ม้าสามารถวิ่งได้เร็วกว่าวัวมากๆ
(much เน้นว่าเร็วกว่า “มากๆ”)

🎯 3. ขั้นสูงสุด
Cheetah is the fastest land animal in the world.
= เสือชีต้าร์เป็นสัตว์บนบกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
(ใส่ in the world เน้นว่าที่สุดในโลก)

This is the most expensive couch of this brand.
= นี่คือโซฟาที่ราคาแพงมากที่สุดของยี่ห้อนี้

🎯 4. อื่นๆ
- The + ขั้นกว่า , the + ขั้นกว่า (ยิ่ง ... , ยิ่ง ... )
The sooner, the better.
(ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี)

The more you laugh, the longer you live.
(ยิ่งคุณหัวเราะมาก ยิ่งอายุยืนยาวมาก)

- การใช้ other
She is more dependable than any other student.
(หรือ other students)
= หล่อนเป็นคนที่เชื่อถือได้มากกว่านักเรียนคนอื่นๆ

No other student is as dependable as she.
= ไม่นักเรียนคนไหนที่น่าเชื่อถือได้เท่ากับหล่อน


ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก MyLearnVille
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.