ไม่อ่านไม่ได้ ! ความกระชับ,ความกะทัดรัดและความสละสลวยในการใช้ภาษา

หัวเรื่องนี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันนะในหมวดวิชาความสามารถทั่วไปที่เป็นภาคภาษาไทย
เดี๊ยวแอดมินจะสรุปให้ฟังมีดูความหมายของมันก่อน  ความกระชับและความกะทัดรัด หมายถึงอะไร ง่ายๆ 2 ข้อเลย
ข้อแรกคือ การใช้คำที่ไม่ฟุ่มเฟือย
ข้อสองคือ การใช้คำสั้นๆที่ตรงกับจุดมุ่งหมาย

การใช้คำไม่ฟุ่มเฟือย หมายถึง การไม่ใช้คำที่มีความหมายคล้ายๆกันมาไว้ในประโยคเดียวกัน ทำให้ประโยคดูซับซ้อนน่ารำคาญ เช่น

- หมากเดินเข้ามาในสตูดิโอคนเดียวโดยไม่มีใครตามมาด้วย ควรจะเปลี่ยนเป็นแค่ หมากเดินเข้ามาในสตูดิโอคนเดียว แค่นี้ก็พอ

คำต่อไปนี้เวลาเขียนไม่จำเป็นต้องนำมาไว้ในประโยค เพราะมีผลทำให้ประโยคเป็นประโยคฟุ่มเฟือยได้ เช่น มีการ มีความ ทำการ ทำความ เช่น

- นักเรียนคนนี้มีความตั้งใจในการอ่านหนังสือ ใช้แค่ประโยค นักเรียนคนนี้ตั้งใจอ่านหนังสือ ก็พอ

ต่อมาคือ การใช้คำสั้นที่ตรงจุดมุ่งหมาย เพราะสามารถใช้คำสั้นๆได้เลย เช่น เวลาสอบทุกครั้งนักเรียนต้องนำ สมุด ปากกา ดินสอ ลิขวิด ไม้บรรทัด มาให้พร้อม ควรเปลี่ยนเป็น เวลาสอบทุกครั้งนักเรียนต้องนำเครื่องเขียนมาให้พร้อมก็พอ


ความสละสลวยของการใช้ภาษา
ความสละสลวยของภาษา หมายถึง การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักของภาษา
เช่น
การไม่ใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน เพราะจะทำให้ขาดความสละสลวยและเป็นคำต่างระดับกัน
การใช้คำที่มีระดับเสมอกัน เช่น ผัวให้กำลังใจภรรยาในการล้างจาน ควรเปลี่ยนเป็น สามีให้กำลังใจภรรยาในการทำงาน
การเรียงลำดับของคำ ถ้าเรียงลำดับไม่ถูกต้องจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปและขาดความสละสลวย ด้านภาษา เช่น คำว่า อั้มซื้อฟักที่ตลาด ไม่เรียงเป็น ฟักซื้ออั้มที่ตลาด

ดังนั้นหัวข้อนี้ไม่น่ายากมากเกินความสามารถของพวกเรา ควรเก็บคะแนนให้เรียบ
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.