แนวข้อสอบบรรจุ ! ความหมายของ Adjective ที่คนสอบครูควรรู้

Adjective คือคำที่ ขยายคำนาม (Noun) เช่น 
- comfortable = สะดวกสบาย สบาย 
- bossy = ชอบออกคำสั่ง เจ้ากี้เจ้าการ ชอบบงการ
- different = ซึ่งแตกต่าง 
- dirty = สกปรก ไม่สะอาด ลามก 
- beautiful = สวยงาม สวย 


⭐️Adjective โดยส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ 3 ที่คือ
1) Adj. นำหน้า Noun
That’s a dirty dog. นั่นคือหมาที่สกปรก
[ Adj. คือ “dirty” และ N. ในที่นี้คือ “dog” ]

2) Adj. อยู่หลัง V. to be
She is bossy. หล่อนเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ
[ be ก็คือ “is” และ Adj. ก็คือ “bossy” ]

3) Adj. อยู่หลัง linking verb
They look tired. พวกเขาดูเหนื่อยๆ
[ linking verb คือ look และ Adj. คือ “tired” ]

⭐️ linking verb คือคำที่แสดงภาพหรือแสดงความรู้สึกของประธาน เช่น
กลายเป็น = become, go, get, turn, ...
ดูเหมือนว่า =seem, appear, look, ...
อยู่ในสภาพนั้นๆ = fall, remain, maintain, keep, stay, ...
อื่นๆ = feel (รู้สึก...), smell (มีกลิ่น...), taste (รสชาติ...), sound (ฟังดู), ...

⭐️ตำแหน่งอื่นของ Adjective เช่น
- I find my job interesting.
interesting เป็น Adjective ซึ่งวางอยู่หลัง Verb หลัก (find)

- There is nothing interesting here, let’s go somewhere else.
interesting เป็น Adjective ซึ่งวางอยู่หลัง Pronoun ที่ไม่ชี้เฉพาะ

⭐️ ตัวอย่างคำของกลุ่ม Pronoun ไม่ชี้เฉพาะ ไม่ระบุว่าเป็นใครชัดเจน เช่น
someone, anyone, no one, everyone, somebody, anybody, nobody, everything, something, anything, nothing, everybody

💻 ดูวีดีโอเพิ่มเติมที่ --> http://bit.ly/MLV_AdjAdvDetail

แต่อย่างไรก็ตาม หากเราค่อนข้างแม่นยำกับ 3 ตำแหน่งหลักๆ ด้านบน ก็จะช่วยให้เราทำคะแนนสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ


ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก MyLearnVille
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.