สพม.14 จัด WorkShop จัดการสร้างเครือข่ายภายใน

     รองผู้อำนวยการ สพม. 14 น.ส. สุวิภา ตั้งก่อสกุล กล่าวหลังจากได้เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายนิเทศภายในสถานศึกษา ว่า สพม. ต้องการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการนิเทศติดตามการดำเนินงานของการยกระดับการศึกษาซึ่งการนิเทศติดตามมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถด้านการส่งเสริมครูในการจัดการสอน การสร้างเครือข่ายนี้เป็นสิ่งสำคัญ ผู้อบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยครู 5 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ 1 คน และ รองหัวหน้า หรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 27 โรงเรียน รวมทั้งหมด 162 คนเพื่ออบรมให้ความรู้และแนวทางการติดตามแก่ผู้อบรม นำไปสู่การเป็นเครือข่ายนิเทศในสถานศึกษาของ สพม. 14 ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม. 16 ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทุกท่านในที่ประชุม


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th/news/144254
รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.