บทความครู ''สิ่งที่ท้าทายสำหรับครูรุ่นใหม่''

หันไปมองโรงเรียนต่างๆ ครูรุ่นเก่ารุ่นเก๋าก็กำลังจะเกษียณกันเยอะ ครูรุ่นใหม่อย่างเราก็เข้ามาแทนที่ เลยทำให้นึกถึงคำที่ว่า "โลกหมุนไป อะไรๆก็หมุนตาม"

การสร้างเด็กในสมัยนี้ให้เติบโตคงไม่เหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอะไรหลายๆอย่าง ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ไม้เรียวได้อย่างเต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมากขึ้น ครูอย่างเราจึงต้องนำหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้สอนนักเรียนแทนการใช้ไม้เรียว

ปัญหาหลักของการศึกษาไทยในตอนนี้คือเมื่อมองไปยังอันดับคุณภาพของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน อันดับของประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
การสร้างเด็กให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ เด็กที่มาเรียนในโรงเรียนจะซึมซับสิ่งที่ครูสอนไม่ใช่แค่ไม่กี่ปีแต่จะซึมซับไปตลอดชีวิตของเขา วิธีการสอนของครูสำหรับเด็กที่ใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายปัจจุบัน
ไม่ใช่ไปสอนให้ค้นหาอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะลอกกันมาจากอินเตอร์เน็ตแบบไม่ได้อ่านเพราะมีปุ่ม
 Copy and Paste ให้ความสะดวกสบายแก่เด็ก ควรจะสอนโดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่ได้รับมาถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงใด สอนให้เด็กเอาตัวรอดจากสิ่งที่เป็นไซต์ไม่เหมาะสมหรือหลอกลวงให้ได้ทั้งยังรวมไปถึงสอนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียนไป เด็กเรียนไปทำไม และจะใช้ไปทำอะไรในชีวิตได้บ้าง

ครูอย่างพวกเรารุ่นใหม่จึงต้องอัพเดทตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสามารถนำสิ่งที่รู้มาคอยปรับใช้กับนักเรียนในยุคปัจจุบันและเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้คุณภาพดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.