ข่าวครู ''แนะนำให้ครูบูรณาการเรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ก็มีเสียงกระซิบจากครูมาเช่นกัน''


เนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการได้มอบหมายให้ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธรางกูร เข้าไปตรวจสอบโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นำไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ

ซึ่งสรุปใจความสำคัญของ ดร.บัณฑิตย์ ได้ว่า ในการสอนต้องนำหลายๆวิชามาบูรณาการร่วมกันเช่นนำวิชาคณิตศาสตร์มาสอนด้วยการคำนวณต้นทุน คำนวณราคาขาย ก็อาจจะนำวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาบูรณาการด้วย ว่าคำศัพท์แต่ละคำแปลว่าอะไรการเรียนจึงจะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น

แต่ก็มีเสียงกระซิบมาว่า "ให้บูรณาการการเรียนการสอน แต่เวลาประเมินผล ยังเป็นกรอกผลการเรียนแยกกลุ่มสาระฯ ก็ควรหาทางปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเด้ออ"


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.