บทความครู ''เรือจ้างและแม่พิมพ์ที่ไม่เคยย่อท้อ''

นอกจากหน้าที่ของครูที่สอนนักเรียนนั้น ครูต้องช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ บุคลิก อารมณ์ ครูต้องแสดงความเป็นกันเองกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไว้ใจ พร้อมปรึกษาเมื่อมีปัญหาส่วนตัวต่างๆ พร้อมให้กำลังใจในวันที่ศิษย์ทำผิดพลาด ตรงข้ามกันถ้าครูไม่ทำอย่างที่ว่าข้างต้น จะมีนักเรียนคนไหนกล้าเข้ามาปรึกษาปัญหากับครูเคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมว่าครูเปรียบเหมือน "แม่พิมพ์" เพราะ ครูมีบทบาทในการพัฒนานักเรียน แต่ผลงานที่ออกมาอาจจะมองไม่เห็นในทันที บางครั้งแค่ใช้เวลาสักระยะนึงก็เห็นผลงานที่ดีตอบแทนมาแล้ว แต่บางครั้งต้องใช้เวลามากเช่นกัน

และไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ครูทุกคนก็พร้อมรอวันที่นักเรียนประสบความสำเร็จ บางส่วนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คงคิดถึงครูผู้เคยสั่งสอนอยู่ในใจไม่ได้กลับมาเยี่ยม บ้างก็กลับมาเยี่ยมครูที่พวกเขาเคยเคารพนับถือ ครูคนที่เคยสั่งสอนพวกเขา สิ่งนี้จึงจะท้อนให้เห็นสำนวนนึงที่กล่าวว่า
"ครูก็เหมือนเรือจ้าง" ที่ไม่ต้องการรับสิ่งตอบแทนใดๆ รอคอยวันที่ศิษย์ของเขาก้าวหน้าในชีวิต
รอคอยวันที่ตัวเองได้ปลาบปลื้มใจกับความสำเร็จของศิษย์

การเป็นครู คำว่า "ความย่อท้อ" ย่อมเกิดกับครูทุกคน แต่ในเมื่อสิ่งที่ทำมันทำมาจากจิตใจข้างใน เมื่อไรที่ท้อก็วาดฝันถึงภาพอนาคตของศิษย์ ความย่อท้อเหล่านั้นก็แทบจะมลายหายไปในทันที

นี่แหละชีวิตของครูผู้ส่งศิษย์ให้ถึงฝั่ง...


รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.