4 เทคนิคการเรียนการสอนที่ครูควรรู้

        การศึกษาในสังคมของเรามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา เทคนิคการสอนแบบดั้งเดิม ตามหลักแล้วครูอธิบายเนื้อหาที่สอนและนักเรียนก็จะจดบันทึก ซึ่งอาจจะยังคงมีประโยชน์ในบางโอกาส แต่การศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งให้ความสนใจไปที่  "การให้กำลังใจนักเรียน"  ที่จะปลุกความอยากรู้และความปรารถนาของพวกเขาที่อยากจะเรียนรู้!

ด้านล่างนี้คือบางส่วนเทคนิคการสอนที่นิยมที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีในการศึกษา


1.ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
       เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" ซึ่งเป็นที่นิยม เป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ห้องเรียนกลับด้านนั้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมเนื้อหาก่อนเข้าเรียน คาบเรียนนี้ก็จะกลายเป็นคาบเรียนที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนสาธยายสิ่งที่ตนเองได้อ่านมา ครูจะให้หัวข้อนักเรียนไปศึกษาล่วงหน้าที่บ้าน เมื่อมาเข้าชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้น คุณครูก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนจะซักถามข้อสงสัยต่างๆ นักเรียนก็ทำงานที่คุณครูได้มอบหมายให้โดยจะมีคุณครูให้คำปรึกษา

2.เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
          ความอยากรู้อยากเห็นเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเรียนรู้ ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เลยก็ว่าได้ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหาได้ ที่สำคัญคือการให้นักเรียนมุ่งเน้นไปที่การสำรวจในสิ่งที่ซึ่งพวกเขาสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับตัวเอง คุณครูสามารถใช้แผนผังความคิดหรือ 'Mind Maps' และให้นักเรียนมีอิสระในการคิดและพัฒนาความคิดนั่นเอง3.การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Gamification)
          การเรียนรู้ผ่านการใช้งานของเกมที่เป็นวิธีการที่ได้รับการสำรวจโดยครูบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียน โดยปกติแล้วการเล่นเกมนักเรียนเรียนมักจะรู้โดยไม่ได้ตระหนักถึงบทเรียน ดังนั้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ Gamification เป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพมาก นอกจากนี้ยังเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากที่จะให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
     ครูควรออกแบบเกมส์ที่มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนโดยคำนึงถึงอายุและความรู้ของนักเรียน เพื่อที่จะทำให้พวกเขารู้สึกสนใจมากพอที่จะเกิดแรงจูงใจ ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบออนไลน์มาสักหัวข้อหนึ่งเพื่อเป็นให้นักเรียนแข่งขันกับเพื่อนของพวกเขาที่จะทดสอบตัวเองและดูว่าใครได้รับคะแนนสูงที่สุด ด้วยวิธีนี้นักเรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่ยังมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้

4.สื่อสังคม (Social Media)
        การใช้สื่อทางสังคมในห้องเรียน นักเรียนในวันนี้จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาและดังนั้นครูจะต้องสร้างแรงจูงใจซักเล็กน้อยเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมกับสื่อสังคมในห้องเรียน วิธีที่ครูสามารถใช้วิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน 
         
           จำนวนของเทคนิคการเรียนการสอนที่แตกต่างกันนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา  ถึงอย่างไรก็ตาม เทคนิคการสอนบางวิธีนั้นก็เป็นวิธีแบบเก่าดั้งเดิมที่คุณครูหลายคนเคยใช้ การสอนที่ปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่คุณครูอธิบายและให้นักเรียนจดบันทึกอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นคุณครูอย่างเราต้องมีวิธีการสอนหลากหลายรูแบบ เพื่อให้การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอีก  รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.