บทความครู ''เทคนิคการสอน 4 ข้อที่ครูควรรู้ไว้ไม่ให้นักเรียนเบื่อตอนเรียน''

หลายๆคนเมื่อไปสอนคงเกิดปัญหา "ทำไมนักเรียนไม่ฟังเราเลย" "จะเริ่มต้นบทเรียนยังไงให้น่าสนใจนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ" หรือ "ทำยังไงให้นักเรียนไม่หลับ" เรามาลองดูเทคนิคต่างๆกับครูวัยทีนกันน

1. ควรนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้คิดตาม เช่น จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่อง แรงโน้มถ่วงโลก ในวิชาวิทยาศาสตร์ ควรตั้งคำถามแก่นักเรียนว่า เคยสงสัยกันไหม ทำไมเท้าคนเราถึงยึดอยู่กับพื้นได้ ทำไมตัวเราไม่ลอยไปในอากาศ นักเรียนก็จะฉุกคิดว่า ที่ครูพูดมามันก็จิงแล้วเหตุผลมันคืออะไร นักเรียนก็จะคิดต่อไป

2. จากข้อ 1 วิธีการเลือกใช้คำถามในการถามนักเรียนก็สำคัญเช่นกัน ควรใช้คำถามปลายเปิดไม่ใช่ปลายปิด โดยใช้คำถามว่า "ทำไม" แทน คำถามว่า "ใช่หรือไม่" เพราะ ครูสามารถประเมินนักเรียนได้จากเหตุผลของคำตอบของนักเรียน มากกว่าที่จะฟังนักเรียนตอบว่า ใช่ กับ ไม่ เพราะครูไม่สามารถรู้ได้เลยว่า คำตอบว่า ใช่ ของนักเรียนนั้นไปชะเง้อตอบตามเพื่อนคนข้างๆหรือคิดเองกันแน่3. ไม่ควรใช้วิธีสอนด้วยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว จากสิ่งที่ครูวัยทีนเคยโพสต์เกี่ยวกับวิธีการสอน
ตามลิ้งค์นี้ วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีวิธีการสอนมากมายที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ เช่น วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบทดลอง วิธีการสอนแบบแสดงละคร ซึ่งทำให้นักเรียนเห็นภาพมากกว่าการบรรยาย ทำให้สนุกไปกับการเรียนและได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน


4. ควรให้เวลาทำแบบฝึกหัดท้ายคาบหรือสรุปบทเรียนแก่นักเรียน ใช้เวลาสัก 3-5 นาทีเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพราะ เป็นการทวนความรู้สดๆใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมาในคาบอีกครั้งนึง ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น หรือ บางคนที่เรียนไม่เข้าใจในช่วงสอนเมื่อได้ฟังครูสรุปบทเรียนก็ทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

สรุปอีกครั้ง เทคนิคต่างๆที่ควรรู้โดย ครูวัยทีนมี 4 ข้อดังนี้  
นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจแก่เด็ก, 
เลือกใช้คำถามปลายเปิดในการถามนักเรียน, ไม่ควรใช้วิธีสอนด้วยวิธีบรรยายเพียงอย่างเดียว, ควรให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายคาบหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ครูควรสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังนั่นเองง

รูปภาพธีมโดย imacon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.